Místní knihovna v Janové

Služby

Co od nás můžete žádat?

Půjčíte si  knihy z našeho fondu

V nabídce máme přes 1900 knižních titulů pro všechny věkové kategorie. Každoročně přibude několik desítek nových knižních titulů, které pořizujeme z rozpočtu obce a okolo tří set knih z výměnných souborů, jež jsou hrazeny Zlínským krajem a do knihoven se dostávají prostřednictvím vsetínské Masarykovy veřejné knihovny.

Připojení k Internetu


Můžete využít služby veřejného Internetu. Pro čtenáře knihovny je připojení zdarma.

Pořádání kulturně výchovných akcí pro školu a školku 

Knihovna zve do svých prostor žáky školy i školky s nabídkou poskytnout dětem knihovnicko-informační vzdělávací lekce a besedy

Poskytování a vyhledávání informací

Na požádání služba poskytne informace z Janové a okolí, týkající se turistiky, cestování, ubytování nebo veřejného stravování. Dále zodpoví dotazy o službách v obci, dopravním spojení aj

Vytvořte si webové stránky zdarma!