Místní knihovna v Janové

Výměnné soubory

Do knihovny každoročně přibude okolo tří set knih z výměnných souborů, jež jsou pořízeny z finančních prostředků Zlínského kraje a do knihoven se dostávají prostřednictvím vsetínské Masarykovy veřejné knihovny.

Jsou dodávány třikrát ročně -v lednu, v květnu a v listopadu a zůstávají zde jeden rok - do doby, než se posunou do další knihovny a jsou nahrazeny souborem novým. Bližší informace k jednotlivým souborům jsou k dispozici níže. 

Zimní výměnný soubor je označen fialovým pruhem na hřbetu knihy a jednotlivé tituly jsou uvedeny v seznamu

Jarní výměnný soubor je označen žlutým proužkem na hřbetu knihy a jednotlivé tituly jsou uvedeny v seznamu.

Podzimní výměnný soubor je označen modrým proužkem na hřbetu knihy a jednotlivé tituly jsou uvedeny v seznamu.